Veelgestelde vragen

Inschrijven en verhuurproces

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over de woningen neemt u contact op met:
Stichting Woningmaatschap Rijswijk Buiten
E-mail: woningmaatschap@vsnnv.nl

Voor vragen over de wijk RijswijkBuiten kunt u contact opnemen met:
Informatiecentrum RijswijkBuiten, via
Telefoon: 070 – 326 19 75
E-mail: rijswijkbuiten@rijswijk.nl

Wanneer kom ik in aanmerking voor een woning en wat zijn de voorwaarden om te mogen huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning in “Wonen in de Cocon” dien je te voldoen aan de (inkomens)criteria die zijn benoemd in het toewijzingsbeleid. Bij appartementen betreft de minimale inkomensnorm op jaarbasis 45x de huurprijs (bruto), bij eengezinswoningen is dit 42x de huurprijs. Bij de verhuur van eengezinswoningen aan tweeverdieners zal nog een marge van 10% op de maximale inkomensgrens eerpersoonshuishoudens worden gehanteerd.
In het toewijzingsbeleid staat ook meer informatie over de huurvoorwaarden, voorrangscriteria en de toewijzing van de woningen.

Hoe worden de woningen toegewezen?

De eengezinswoningen worden enkel toegewezen aan meerpersoonshuishoudens. De tweekamerappartementen zijn bedoeld voor één of tweepersoonshuishoudens. In geen van de projecten is kamerbewoning toegestaan. Kandidaten krijgen voorrang als zij een sociale huurwoning van een woningcorporatie in de gemeente Rijswijk achterlaten (*). Zo komen er in Rijswijk sociale huurwoningen vrij voor andere woningzoekers. Ook krijgen kandidaten voorrang wanneer zij in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar aansluitend in Rijswijk hebben gewoond** of meer dan een jaar minimaal 24 uur per week structureel werken in Rijswijk.
In het toewijzingsbeleid staat alles stap voor stap toegelicht, zowel de huurvoorwaarden als het puntensysteem wat wordt gebruikt voor de toewijzing.

* = wanneer u aangeeft een sociale huurwoning achter te laten dient de sociale huurwoning ook opgezegd te worden en leeg te komen zodat deze beschikbaar komt voor nieuwe huurders.

** = de datum van inschrijving in de gemeente Rijswijk zoals vermeld op het uittreksel BRP is leidend voor het bepalen van de aaneengesloten periode van zes jaar.

Krijgen sleutelberoepen voorrang voor de woningen in de Cocon?

Het hebben van een sleutelberoep is niet als voorrangscriteria opgenomen in het beleid waarin de voorrangscriteria en inkomenseisen voor dit project helder zijn gesteld.

Voor dit nieuwbouwproject krijgen kandidaten die een sociale huurwoning van een woningcorporatie in de gemeente Rijswijk achterlaten voorrang om de doorstroming op de lokale woningmarkt te realiseren en/of als kandidaten aantonen een maatschappelijke danwel economische binding met Rijswijk te hebben. Daarnaast gelden er heldere minimum en maximum inkomenseisen om de doelgroep met middeninkomens te bedienen. Onder deze middeninkomens kunnen gezien de inkomenseisen sleutelberoepen worden gerekend, maar zijn de inkomenseisen bepalend en niet het beroep. De indruk kan ontstaan door uitingen in de media, maar het is enkel als een voorbeeld gesteld om de middeninkomens te typeren.

Welke documenten moet ik aanleveren voor mijn huurdossier?

Er wordt bij het aanleveren van gegevens onderscheid gemaakt tussen kandidaat-huurders in loondienst en (zelfstandig) ondernemers. Alle geselecteerde kandidaten dienen de volgende documenten aan te leveren:
* Een geanonimiseerde kleurenkopie van een geldig legitimatiebewijs;
* BRP verklaring bij de gemeente met historische adresgegevens;
* UWV verzekeringsbericht, te downloaden met DigiD;
* Een verhuurdersverklaring (indien u momenteel huurt) of een hypotheekhoudersverklaring (indien u een eigen koophuis heeft).
* Huurovereenkomst van uw woning indien u een sociale huurwoning van een woningcorporatie achterlaat.
 
Indien u in loondienst bent, dienen de onderstaande documenten aangeleverd te worden:
* Meest recente jaaropgave;
* Drie opeenvolgende salarisstroken (van afgelopen 3 maanden);
* Drie bankafschriften waarop de salarisstortingen behorende bij de salarisstroken vermeld staan;
* Een werkgeversverklaring van maximaal drie maanden oud;
 
Inden u (zelfstandig)ondernemer bent, dienen de onderstaande documenten aangeleverd te worden: 
* KvK uittreksel
* Jaarverslagen van de afgelopen 3 jaar met accountantsverklaring.

Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt een woning minimaal 12 maanden. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 augustus 2024 aan dat je de huur wilt opzeggen, dan eindigt je huurovereenkomst op 1 oktober 2024.

Verschilt de huurprijs afhankelijk van ligging of verdieping?

De huurprijzen zijn per type vastgesteld ongeacht hun ligging of verdieping.

Zijn er naast de huurprijs nog andere kosten die ik moet betalen?

Ja, naast de huurprijs van een woning wordt bij de appartementen een maandelijks voorschot voor de servicekosten in rekening gebracht. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van. Bij de eengezinswoningen is een aanvullende huurcomponent energieopslag van toepassing.

Waarvoor betaal ik servicekosten bij de appartementen?

Servicekosten zijn bestemd voor de instandhouding van gemeenschappelijke ruimtes. Denk hierbij aan het schoonhouden van de algemene ruimtes, vervangen van verlichting en de elektrakosten van de verlichting en liften. Ook diensten als de pakketdienst van BringMe en de levering van filters voor de mechanische ventilatie worden in de servicekosten meegenomen.

Waarvoor betaal ik een energieopslag?

De energieopslag wordt voor de eengezinswoningen in rekening gebracht als vergoeding voor het duurzame klimaatsysteem in de woningen dat zorgt voor opwekking van energie, het systeem wordt gemonitord en u wordt ontzorgd. Het bedrag dat als opslag in rekening gebracht wordt is bij goed gebruik van de woningen ruim voldoende om te voorzien in het elektraverbruik van de gebouwgebondeninstallaties. Het resterende individuele energiegebruik wat niet door de zonnepanelen wordt opgewekt, wordt via de leveringsovereenkomst via door u gekozen energieaanbieder bij u in rekening gebracht.

Moet ik een waarborgsom betalen?

Bij aanvang huur zal er standaard één maand huur inclusief servicekosten en/of energieopslag worden gevraagd. Indien kandidaat-huurders geen vast contract hebben wordt dit 2 maanden.

Kan ik huurtoeslag aanvragen?

Het is niet mogelijk huurtoeslag aan te vragen. Dit geldt alleen voor woningen die onder de liberalisatiegrens worden verhuurd.

Kan ik een woning delen met een vriend/collega?

Het is niet toegestaan om de woningen te huren als woningdelers. Er wordt uitsluitend verhuurd aan alleenstaanden, samenwonende partners en gezinnen. Daarnaast worden er geen woningen verhuurd aan studenten

Kunnen familieleden garant staan voor de huurbetalingen?

Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenseis. Het is dus niet toegestaan om een woning te huren met garantstelling van iemand die niet woonachtig is in de woning en waarmee je geen duurzame huishouding voert.

Wat is de jaarlijkse huurprijsverhoging die in het contract wordt opgenomen?

De jaarlijkse huurprijsaanpassing betreft maximaal het consumentprijsindexcijfer (CPI) + 1,25% gedurende de looptijd van het huurcontract. Indien tijdelijke wet- en regelgeving een andere wijze van het verhogen van de huur vereist, wordt de geldende wet- en regelgeving gevolgd. Het voorschot servicekosten wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van de gemaakte en verwachte servicekosten.

Mag ik een huisdier houden in mijn woning?

Het houden van één huisdier is, na het indienen van een schriftelijk verzoek bij verhuurder, toegestaan. Verhuurder behoudt zich het recht voor om een verzoek te weigeren indien het huisdier en het type woning niet bij elkaar passen. Huisdieren mogen in de breedste zin des woords geen overlast veroorzaken bij omwonenden.

Voor hoeveel personen zijn de woningen bestemd?

De eengezinswoningen zijn bestemd voor een meerpersoonshuishouden, dus voor minimaal twee personen. De maximale gezinsgrootte is voor de eengezinswoningen 6 personen.

Oplevering en afwerking

Mag er een laminaatvloer in de woningen gelegd worden?

Laminaat is toegestaan, mits er een juiste ondervloer wordt toegepast. Je dient rekening te houden met een ondervloer welke een geluidsreductie van 10 dB of hoger heeft en de vloer dient zwevend te worden gelegd. Tevens moet er rekening gehouden worden met de warmtereductie van de ondervloer, aangezien er sprake is van vloerverwarming is het van belang dat u de warmte niet isoleert onder de laminaatvloer. De warmteweerstand (Rc-waarde) van de totale vloerafwerking dient niet meer dan 0,09 (m2K/W) te bedragen. Het is niet toegestaan om een gietvloer, plavuizen of betonverf aan te brengen in de huurwoning.

Hoe worden de muren en plafonds afgewerkt?

De wanden worden behangen en vervolgens gesausd. In principe hoeft u zelf dus niet te schilderen, al kan het zo zijn dat het sauswerk de wanden niet volledig wit afdekt. U bent er als huurder vrij in om de wanden en plafonds nog een extra keer met witte latex te schilderen. De plafonds worden afgewerkt met structuurspuitwerk.
Belangrijk om te weten is dat bij nieuwbouwwoningen altijd zogenaamde krimpscheuren voorkomen in (behangen) wanden. Dit is niet te voorkomen en de scheurtjes kunnen zelfs pas na jaren nog in de woning optreden en zichtbaar worden. Het eventueel “wegwerken” hiervan is aan de huurder.

Kan ik zelf een badkamer of keuken uitkiezen en kan ik wijzigingen aanbrengen aan de indeling van de woning?

Dit is niet mogelijk. De indeling van de woningen staat vast en alle woningen worden opgeleverd met een mooie, moderne badkamer en een keuken voorzien van inbouwapparatuur. De keuken- en badkameropstelling is terug te zien in de plattegronden.

Keuken

De luxe afgewerkte keukens van de eengezinswoningen en de appartementen worden allemaal voorzien van inbouwapparatuur, te weten een inductiekookplaat, vaatwasser, combimagnetron, koel-vriescombinatie en recirculatie afzuigkap. In de eengezinswoning komt een keuken in hoekvorm. Boven het antraciet aanrechtblad tot aan de afzuigkap worden tegels van 15cm x 30cm geplaatst als wandafwerking.

Badkamer

De badkamer wordt afgewerkt met vloertegels in de kleur “ash” van 45cm x 45cm, de wandtegels zijn wit (20cm x 40cm) en de wanden worden tot het plafond betegeld. Alle woningen worden opgeleverd met een thermostaatkraan, naast uiteraard een wastafel en spiegel. De appartementen worden voorzien van een douchedrain met WTW(*), de eengezinswoningen van een douchepijp WTW(*). In de badkamer wordt een elektrische handdoekradiator geplaatst.
De type B appartementen worden voorzien van een glazen douchewand 70cm x 200cm, de eengezinswoningen worden voorzien van een glazen douchewand 90cm x 200cm.
* WTW staat voor Warmte Terug Winning. Een douchegoot-WTW haalt warmte uit wegstromend douchewater en gebruikt die om koud leidingwater voor te verwarmen. De warmteterugwinning gebeurt met een warmtewisselaar. Warm en koud water stromen daar doorheen, gescheiden van elkaar en in tegengestelde richting. Het aangevoerde koude water kan daardoor veel warmte opnemen van het afgevoerde warme water.

Toiletruimte

Het toilet wordt afgewerkt met vloertegels in de kleur “ash” van 45cm x 45cm. de wandtegels zijn wit (20cm x 40cm) tot een hoogte van 1,40 meter. Naast het toilet wordt de ruimte voorzien van een fonteintje met kraan en een toiletrolhouder.

Waar bevindt zich de wasmachineaansluiting?

De wasmachine aansluiting bevindt zich in de appartementen in de inpandige berging bij het appartement, bij de eengezinswoningen bevindt de wasmachineaansluiting zich op zolder.

Tuinen (alleen van toepassing voor de eengezinswoningen)

De eengezinswoningen hebben allemaal een ruime achtertuin van minimaal 8,5 meter diep. In de achtertuin wordt een terras aangelegd van grijze betontegels (40cm x 60cm) en er wordt met deze (stap)tegels een looproute naar de berging aangelegd.
Als erfafscheiding wordt een hekwerk geplaatst, met hedera. Deze erfafscheiding mag niet worden vervangen en van huurders wordt verwacht dat deze de hedera onderhoudt. In de erfafscheiding zijn kleine openingen aangebracht ten behoeve van de doorgang van egels. Het is huurder niet toegestaan deze openingen dicht te maken.
In de achtertuin worden alle woningen voorzien van een houten buitenberging met een schuin dak. De bergingen worden ter plaatse van het achterpad voorzien van verlichting. In de berging zijn electra punten aanwezig.
In de achtertuin wordt naast het terras en de staptegels ook een opstelplaats voor de containers gemaakt, deze opstelplaats bestaat uit betontegels van 30cm x 30cm.
Bij de woningen met voortuinen worden betontegels van 400x600mm aangebracht in een pad naar de voordeur met een breedte van 1200 mm. Bij de woningen met een Delftse stoep wordt sierbestrating toegepast.
Voor de groene hagen en het hekwerk wordt een onderhouds- en instandhoudingsverplichting opgenomen in de huurovereenkomst.

Hoe werkt de pakketbrievenbus die in het appartementencomplex wordt geplaatst?

In het appartementencomplex wordt een BringMe-box geplaatst, waar je als huurder je pakketjes in kunt laten bezorgen. Hierdoor worden pakketjes altijd bezorgd, ook als je van tevoren al weet dat je niet thuis bent. Ook kun je met deze box je pakketjes op laten halen door de pakketdiensten. Daarnaast levert BringMe een digitaal bellentableau waarmee je als huurder op afstand kunt communiceren met bezoekers en kun je de algemene toegangsdeur vanaf elke locatie openen voor bezoekers.

In en om de woning

Zijn er parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen?

In de omgeving van de woningen zijn openbare parkeerplaatsen waar u uw auto kunt parkeren.
Fietsen kunnen bij de eengezinswoning in de berging in de tuin gestald worden, voor de appartementen is er op de begane grond een gemeenschappelijke fietsenberging waar iedere huurder drie toegewezen plaatsen heeft. Ook is er ruimte voor scootmobielen.

Hoe is parkeren geregeld?

In Parkrijk geldt een parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen per woning. Dit betekent dat er in de omgeving van de woning gemiddeld 1,3 parkeerplaatsen per woning worden aangelegd. Waarvan één parkeerplaats voor bewonersparkeren en 0,3 voor bezoekersparkeren. Dat er per woning één parkeerplaats wordt aangelegd in de buurt betekent niet dat deze parkeerplaats voor bewoners is gereserveerd. Als alternatief voor de (tweede) auto kan er gebruik worden gemaakt van de deelmobiliteit van Hely. Kijk voor meer informatie op www.rijswijkbuiten.nl/deelmobiliteit

Waarom is er deelmobiliteit ?

Deelmobiliteit draagt bij aan de besparing van het milieu en energieverbruik én zorgt ervoor dat er een leefbare wijk ontstaat waar het goed wonen is. Er zijn in het nieuwe deel van Parkrijk minder parkeerplaatsen nodig en zijn er minder verkeersbewegingen in de wijk. Een andere kijk op mobiliteit speelt daarbij een belangrijke rol. Als alternatief voor de (tweede) particuliere auto kunnen bewoners gebruik maken van duurzame deelauto’s en fietsen.
Bij Hely huur je auto’s, elektrische fietsen en bakfietsen, simpel met één app. Start je rit met een voertuig dat je op dat moment nodig hebt, vanaf een van de Hely Hubs. Reserveer een voertuig of ga direct op pad. Met Hely reis je flexibel, duurzaam en voordelig. De huurders van het project “Wonen in de Cocon” krijgen, indien zij zich aanmelden voor deelmobiliteit, twee jaar lang een maandelijkse korting van Hely.

Hoe werkt de deelmobiliteit?

Om als bewoner van Parkrijk gebruik te kunnen maken van de deelmobiliteit, registreert u zich als gebruiker bij deelvervoerder Hely. Op basis van uw mobiliteitsbehoefte kunt u kiezen voor een betaald of onbetaald abonnement. Kijk voor meer informatie over de verschillende abonnementen en de tarieven op www.hely.com/parkrijk. Vervolgens kunt u eenvoudig via de app van Hely een deelauto of – fiets reserveren. Zodra uw rit begint, opent u het door u gekozen voertuig door middel van de Hely app. Na afloop van uw rit brengt u het voertuig terug naar de Hely Hub. Het is dus niet mogelijk om de auto of fiets op een andere plek achter te laten. U betaalt maandelijks voor uw ritten via automatische incasso.

Zijn er elektrische laadpalen in Parkrijk?

De gemeente Rijswijk stimuleert elektrisch rijden, in Parkrijk zijn meerdere openbare laadpalen te vinden. De openbare oplaadpunten worden nooit gekoppeld aan één gebruiker. Iedereen met een elektrische auto kan deze laadpalen gebruiken. Op de website van de gemeente Rijswijk leest u meer informatie over openbare laadpalen en hoe u een openbare laadpaal kunt aanvragen.

Hoe wordt het afval ingezameld?

In het project worden op verschillende plaatsen ondergrondse containers geplaatst. Deze containers staan onder andere voor het appartementencomplex en aan de Parelmoervlinderlaan. Daarnaast zijn er verschillende opstelplaatsen voor minicontainers voor oud papier, plastic en metalen drinkverpakkingen en groente-, fruit- en tuinafval en etensresten.

Locatie en omgeving

Wat maakt het project Wonen in de Cocon duurzaam en ecologisch?

In het project wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen en regenwater wordt bovengronds afgestroomd in plaats van afgevoerd via het riool. Regenwater stroomt hierdoor de natuur in, wat goed is voor planten en dieren. Ook worden egelhuizen in het openbaar groen geplaatst waar egels zich veilig kunnen huisvesten.
Op het appartementencomplex wordt grind aangebracht op de dakbedekking, dat dient als broedplaats voor vogels. Buizen worden toegevoegd als schuilplaats voor jongen.
De eengezinswoningen worden met weinig tegels en een open, groen hekwerk als erfafscheiding opgeleverd. Dit stimuleert de vergroening. Het Tiny forest zorgt voor veel openbaar groen in de Distelvlinderstraat. Woningen met een kopgevel op de zuidkant worden voorzien van bijenstenen voor bijen en andere insecten. In de erfafscheiding worden “egelpoortjes” gecreëerd, waardoor egels makkelijk door de wijk kunnen bewegen. Huurders dienen de poortjes vrij te laten.

Hoe ziet de openbare ruimte rondom de woningen eruit?

In de situatietekening op deze website kunt u zien hoe de openbare ruimte rondom de eengezinswoningen in ‘Wonen in de Cocon’ eruit gaat zien.

Ontwikkelingen in de omgeving

Het project “Wonen in de Cocon” is centraal gelegen, nabij het centrum van Rijswijk en Delft in het gebied Parkrijk. Het gebied grenst aan het Wilhelminapark dat wordt ontwikkeld tot een gevarieerd en aantrekkelijk groen park dat ruimte biedt aan verschillende activiteiten en faciliteiten, o.a. een zwemvijver, een speeltuin, een horecagelegenheid, kunst en cultuur activiteiten en natuureducatie. Parkrijk kent ook eigen voorzieningen. Naast het appartementencomplex van “Wonen in de Cocon” wordt een supermarkt gebouwd in woon-winkelcomplex De Koploper. Tussen de woningen en het appartementencomplex van ‘Wonen in de Cocon’ is (Integraal Kindcentrum) IKC Parkrijk te vinden, een school met kinderopvang en een sportzaal. Verderop in aan de Laan van ’t Haantje is tijdelijke school Parkrijk te vinden en wordt een nieuw gezondheidscentrum gerealiseerd. Tenslotte is er aan de zuidkant van Parkrijk een kleinschalig bedrijventerrein te vinden. Meer informatie vind je onder het kopje “Locatie en informatie” op deze website.

Scroll naar boven