Locatie en omgeving

Het project “Wonen in de Cocon” is gebouwd in deelgebied Parkrijk in de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. RijswijkBuiten ligt nabij het centrum van Rijswijk en Delft. Den Haag en Rotterdam zijn daarnaast goed en snel bereikbaar via de snelwegen A4 en A13. In dit voormalig glastuinbouwgebied tussen Rijswijk en Delft worden tot 2026 ruim 3.500 nieuwe duurzame woningen gebouwd, verdeeld over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld. In onderstaande locatiekaart staat de locatie van het project weergeven.

Groenstedelijk wonen

Het deelgebied Parkrijk grenst aan het Wilhelminapark (150 hectare) dat wordt ontwikkeld tot een gevarieerd en aantrekkelijk groen park dat ruimte biedt aan verschillende activiteiten en faciliteiten, o.a. een zwemvijver, een speeltuin, een horecagelegenheid, kunst- en cultuuractiviteiten en natuureducatie. Parkrijk kent ook eigen voorzieningen. Naast het appartementencomplex van “Wonen in de Cocon” is een supermarkt gebouwd. Tussen de woningen en het appartementencomplex is Integraal KindCentrum (IKC) Parkrijk te vinden, een school met kinderopvang en een sportzaal. Verderop in Parkrijk een gezondheidscentrum gerealiseerd bestaande uit onder andere een huisarts, fysiotherapie, verloskundige en apotheek. Tenslotte is er aan de zuidkant van Parkrijk een kleinschalig bedrijventerrein te vinden. 

Duurzaam huren

In RijswijkBuiten woont u voorbereid op de toekomst. Alle woningen en het openbaar gebied zijn uiterst duurzaam en gebouwd met aandacht voor thema’s als groen, water en het klimaat. Zo hebben de eengezinswoningen en appartementen geen gasaansluiting, maar zijn ze voorzien van een warmtepomp en wordt elektriciteit voor de eengezinswoningen opgewekt door zonnepanelen. Goed voor het milieu en door de lagere energierekening ook goed voor de portemonnee.

Meestal wordt regenwater via het riool afgevoerd, waardoor het meteen verdwijnt. In deelgebied Parkrijk gebeurt dit anders: hier stroomt het regenwater van de daken en wegen boven de grond af naar speciale goten, die het laagste punt vormen in de wegen. Vervolgens zorgen de watergangen en de speciaal ingerichte openbare groenstroken voor de (tijdelijke) opvang van het water en een (vertraagde) afvoer naar omliggende waterpartijen. Hierdoor wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen. Kijk voor meer informatie op de website.

Inzet deelmobiliteit

In Parkrijk is veel ruimte voor fietsers en voetgangers en er zijn minder parkeerplekken dan gebruikelijk, namelijk één parkeerplek per woning. Als alternatief voor de (tweede) auto kunnen bewoners gebruik maken van duurzame (elektrische) deelauto’s en (bak)fietsen. De komende drie jaar opent mobiliteitsaanbieder Hely zo’n 8 tot 11 deelmobiliteitspunten in Parkrijk. Hier zijn (elektrische) deelauto’s en deel(bak)fietsen beschikbaar, die door alle bewoners van Parkrijk kunnen worden gebruikt. Meer informatie, onder andere over de (toekomstige) locaties van de Hely Hubs in Parkrijk, leest u op de websites.

Omgeving van “Wonen in de cocon”

RijswijkBuiten en dus ook de omgeving van de eengezinswoningen en het appartementencomplex van het project “Wonen in de Cocon” wordt in meerdere fasen gebouwd. Hierbij een korte toelichting op projecten die zijn gerealiseerd of gebouwd worden in de buurt van “Wonen in de Cocon”.

In onderstaande digitale kaart vindt u meer informatie over de diverse ontwikkelingen in de wijk. In deze kaart kunt u in- en uitzoomen om het project of juist de wijk beter te bekijken. U kunt op een project klikken voor meer informatie. Op de verschillende projectpagina’s leest u meer informatie over de betreffende projecten. In de tekst onder de kaart worden enkele projecten toegelicht.

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Rijswijk adviseert iedereen die geïnteresseerd is in een woning in RijswijkBuiten goed kennis te nemen van het bestemmingsplan.

Situatie rondom oplevering eengezinswoningen “Wonen in de Cocon”

De nieuwbouwwijk en dus ook de omgeving van de huurwoningen in project ‘Wonen in de Cocon’ wordt in meerdere fasen gebouwd. Dit betekent dat er ook na oplevering van de huurwoningen in de buurt nieuwe woningen, straten en voorzieningen worden aangelegd. Hieronder leest u meer informatie over enkele van deze projecten.

Tiny Forest

In de autovrije Distelvlinderstraat is een Tiny Forest gecreëerd. Dit is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van ongeveer 200 vierkante meter. Het is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren er over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het ontwerp voor het Tiny Forest is gemaakt in samenspraak tussen de gemeente Rijswijk en IVN Natuureducatie, samen met basisschool- en kinderopvang IKC Parkrijk en de bewoners van Parkrijk.

De Vlinderpoort

Naast de eengezinswoningen van “Wonen in de Cocon” staat project De Vlinderpoort, bestaande uit 27 eengezinswoningen en appartementen.

Project in ontwikkeling

De plannen hiervoor worden momenteel ontwikkeld. Tussen de eengezinswoningen van “Wonen in de Cocon” en het spoor komen appartementencomplexen van maximaal 10 en 12 woonlagen. Het gebied in ontwikkeling richting het Wilhelminapark grondgebonden woningen en op enkele plekken appartementencomplexen van 4 of 5 woonlagen.

IKC Parkrijk

Tussen de woningen en het appartementencomplex is Integraal KindCentrum (IKC) Parkrijk te vinden, een school met kinderopvang en een sportzaal. De school is in de zomer van 2021 opgeleverd.

Woon-winkelcomplex De Koploper

Naast het appartementencomplex van “Wonen in de Cocon” wordt op dit moment  woon-winkelcomplex De Koploper gebouwd. Het complex bestaat uit zeven verdiepingen met 135 sociale huurwoningen die worden verhuurd door Rijswijk Wonen. Hiervan worden 20 woningen verhuurd aan Stichting De Blauwe Parel, een woon- en werkinitiatief voor jonge mensen met en zonder verstandelijke beperking. Op de begane grond komt een Lidl-supermarkt en een aantal dagwinkels. De supermarkt opent begin 2023 haar deuren.

Meer informatie

De inrichting van de openbare ruimte is vanwege de bouwontwikkelingen niet definitief, en kan (tijdelijk) wijzigen. Voor een overzicht van alle bouwwegen en langlopende wegafsluitingen die op dit moment bekend zijn, verwijzen wij u graag naar de pagina met actuele (bouw)werkzaamheden in RijswijkBuiten.

Kijk voor meer informatie op de website van RijswijkBuiten. Voor vragen over de wijk kunt u contact opnemen met Informatiecentrum RijswijkBuiten. Stuur een e-mail naar rijswijkbuiten@rijswijk.nl of bel naar 070-326 1975

Scroll naar boven