Dank voor uw inschrijving

UW INSCHRIJVING IS SUCCESVOL ONTVANGEN!

Op 29 november zal de toewijzing van de woningen plaatsvinden, ingeschrevenen worden benaderd wanneer er meer bekend is over het toewijzen van een woning. Ter voorbereiding op het aanleggen van een huurdersdossier geven wij u alvast aan welke documenten wij hiervoor nodig hebben:

Alle geselecteerde kandidaten dienen de volgende documenten aan te leveren:

 • Een geanonimiseerde kleurenkopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • BRP verklaring bij de gemeente met historische adresgegevens;
 • UWV verzekeringsbericht, te downloaden met DigiD;
 • Een verhuurdersverklaring (indien u momenteel huurt) of een hypotheekhoudersverklaring (indien u een eigen koophuis heeft).
 • Huurovereenkomst van uw woning indien u een sociale huurwoning van een woningcorporatie achterlaat.

Indien u in loondienst bent, dienen de onderstaande documenten aangeleverd te worden:

 • Meest recente jaaropgave;
 • Drie opeenvolgende salarisstroken (van afgelopen 3 maanden);
 • Drie bankafschriften waarop de salarisstortingen behorende bij de salarisstroken vermeld staan;
 • Een werkgeversverklaring van maximaal drie maanden oud;

Inden u (zelfstandig)ondernemer bent, dienen de onderstaande documenten aangeleverd te worden: 

 • KvK uittreksel
 • Jaarverslagen van de afgelopen 3 jaar met accountantsverklaring.
Scroll naar boven